witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Jak funkcjonują ubezpieczenia grupowe w pracy?

Ocena: 5.00 - liczba głosów 2

Dziękujemy za oddanie głosu

W wielu, zwłaszcza dużych zakładach pracy, istnieje możliwość przystąpienia każdej osoby zatrudnionej, a także członków jej najbliższej rodziny, do grupowego ubezpieczenia na życie. Mają one jednak mniej korzystne warunki i niższe świadczenia wypłacane w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, niż indywidualne polisy na życie.

 polisa grupowa

 

fot. pixabay.com

 

Jeśli w zakładzie pracy pracodawca decyduje, że obejmie dodatkowo swoich pracowników możliwością przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, powinien wyznaczyć pracownika, np. z działu kadr, który będzie administrował takim ubezpieczeniem. Ponadto będzie on musiał, jeśli zakłada to jego umowa o pracę lub umowa zlecenie zawarta z instytucją ubezpieczeniową, informować każdego nowo przyjmowanego w firmie pracownika o funkcjonującym w obrębie zakładu pracy grupowym ubezpieczeniu na życie.

 

 

Wybierz tylko dopasowaną polisę

 

 

Pracodawca ubezpiecza na życie

 

Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w pracy jest dobrowolne dla każdego pracownika. Ubezpieczenia grupowe w pracy są formułowane w taki sposób, że ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę, którą później będą mogli zostać objęci członkowie grupy, np. pracownicy. To w gestii pracodawcy jest negocjowanie z towarzystwem ubezpieczeniowym warunków, na jakich jego podwładni będą mogli być ubezpieczeni. Pracodawca negocjuje z ubezpieczycielem:

 

  • sumę ubezpieczenia,
  • wyłączenia odpowiedzialności,
  • wykaz zdarzeń, jakie będą objęte ochroną ze strony firmy ubezpieczeniowej,
  • wysokość składki od każdego, pojedynczego członka grupy.

 

Gdy mamy określoną grupę osób, w tym przypadku pracowników, ubezpieczający, czyli pracodawca, zawiera z wybranym ubezpieczycielem umowę na cudzy rachunek. Umowa jest jedna, ale ubezpieczonych może być bardzo wielu. Niektóre firmy umożliwiają objęcie ochroną nie tylko pracowników, ale i ich rodziny, które żyją z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Warunki korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w zakładzie pracy są takie same dla każdego pracownika, a ubezpieczeni nie mają większego wpływu na ich kształtowanie. W przypadku polisy grupowej na życie pracownik chcący do niej przystąpić powinien wypełnić deklarację przystąpienia do umowy.

 

 

Co ze składkami?

 

Pracodawca przed podpisaniem z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia grupowego na życie dla swoich pracowników musi zadecydować, czy sam będzie ponosił koszty składek ubezpieczeniowych czy jedynie umożliwi pracownikom ich opłacanie za swoim pośrednictwem.

 

Jeśli to pracodawca opłaca za pracowników składki ubezpieczenia grupowego na życie, ma comiesięczne zobowiązanie finansowe, ale dzięki temu może lepiej motywować do pracy podwładnych i budować swój pozytywny wizerunek w otoczeniu bliższym.

 

 

Uwaga na potrącenia kosztów

 

Pracodawca opłacający za pracownika składki na ubezpieczenie grupowe w pracy, w razie jego śmierci będzie zwolniony z obowiązku wypłacenia rodzinie odprawy pośmiertnej. Gdy odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe z polisy na życie jest niższe odprawy pośmiertnej, pracodawca musi pokryć z własnych środków różnicę na rzecz rodziny zmarłego.

 

W przypadku braku pokrycia kosztu składek na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, pracodawca może jedynie pośredniczyć pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym w opłacaniu składek. Może je automatycznie potrącać z wynagrodzenia pracownika, który zdecydował się na przystąpienie do ubezpieczenia, jeśli oczywiście pracownik wyrazi na to zgodę. Potrącenie takie jest możliwe, jeśli z wynagrodzenia pracownika pozostanie do wypłaty co najmniej równowartość 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia netto. 

 

 

Sprawdź warunki przyszłej polisy

 

Redakcja ubezpieczeniezycia.pl