witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
8 miejsce

Składka miesięczna już od 70zł

SPRAWDŹ

Generali - ProFamilia

 • Zyskujesz ochronę za niska składkę ubezpieczeniową już od 70 zł miesięcznie
 • Możesz kształtować polisę w trakcie obowiązywania umowy poprzez zmianę sumy ubezpieczenia i zakresu umów dodatkowych
 • Masz do wyboru aż 22 umowy dodatkowe, w tym produkty zabezpieczenia emerytalnego IKE i IKZE
 • Od drugiej rocznicy obowiązywania polisy zyskujesz dodatkową sumę ubezpieczenia
 • W razie problemów finansowych masz prawo do zmiany sumy ubezpieczenia
 • Część składki możesz zainwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zwiększając swój kapitał na przyszłość.

ProFamilia jest polisą ochronno-inwestycyjną, która obejmuje kompleksową ochroną Ubezpieczonego i całą jego rodzinę. Ubezpieczony zyskuje zróżnicowane narzędzia, dzięki którym może pomnażać środki na godną emeryturę. Umowa ma charakter bezterminowy i można ją zawrzeć w wieku 15-70 lat. Każdego roku polisa jest automatycznie przedłużana i od klienta zależy, kiedy ją przerwie. Ubezpieczony sam ustala sumę ubezpieczenia, którą może zmienić w trakcie trwania umowy raz do roku w ramach jednakowej składki. Zmniejszając sumę ubezpieczenia, zmniejszamy jednak zakres ochronny polisy, co sprawia, że kosztem ochrony staje się ona polisą wyłącznie oszczędnościową. Możliwość wpływu na sumę ubezpieczenia przydaje się jednak w momentach problemów finansowych. Z chwilą poprawy sytuacji finansowej można powtórnie zwiększyć sumę ubezpieczenia. Składkę ubezpieczeniową można opłacać w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. W trakcie trwania umowy Ubezpieczony może zmienić sposób opłacenia składek lub czasowo je zawiesić, przekształcając umowę w ubezpieczenie bezskładkowe. W każdym roku trwania polisy może również podwyższyć sumę ubezpieczenia i składkę o wskaźnik indeksacji.

 

    Kup tanie ubezpieczenie

Fundusze inwestycyjne

Umowa Generali ProFamilia posiada możliwość inwestowania w 8 funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusz Mieszany
 • Fundusz Obligacji
 • Fundusz Agresywny
 • Fundusz Gwarantowany
 • Fundusz Lokacyjny

Ubezpieczony sam ustala swój portfel inwestycyjny oraz wybiera strategię inwestycyjną. Musi jednak liczyć się z ryzykiem inwestowania w fundusze kapitałowe, zwłaszcza jeśli decyduje się na Fundusz Agresywny.

Poza inwestowanie w fundusze polisa umożliwia gromadzenie środków na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Celem obu kont jest gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. Gromadzone środki są zwolnione z tzw. podatku Belki.

Umowy dodatkowe

W ramach polisy ProFamilia możliwe jest rozszerzenie ochrony o następujące umowy dodatkowe:

 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (do 40 chorób w pakiecie rozszerzonym)
 • ubezpieczenie na wypadek poważnej operacji
 • ubezpieczenie na wypadek zabiegu specjalistycznego
 • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej
 • ubezpieczenie na wypadek rehabilitacji w wyniku pobytu w szpitalu
 • refundacja kosztów wizyty u lekarza specjalisty
 • assistance
 • Pakiet dla Dziecka

 

Wyłączenia

Ubezpieczyciel może odmówić Ubezpieczonemu wypłaty środków gwarantowanych w polisie, jeśli nieszczęśliwy wypadek był konsekwencją:

 • Niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego
 • Spożycia alkoholu
 • Spożycia środków odurzających
 • Wypadku lotniczego na pokładzie samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych
 • Prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień
 • Uprawiania sportów niebezpiecznych (baloniarstwa, paralotniarstwa, speleologii, skoków do wody i na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu itp.)

 

 

Inne indywidualne ubezpieczenia na życie

Generali, z myślą o życiu – ubezpieczenie, które nie tylko zabezpieczy przyszłość swoich najbliższych w przypadku śmierci Ubezpieczonego, ale także swój spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny w przypadku jego choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Polisa pozwala Ci dowolnie kształtować zakres ochrony i umożliwia dodatkowe oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych IKE i IKZE. Oferuje pięć atrakcyjnych pakietów umów dodatkowych rozszerzających zakres ubezpieczenia.

 

O firmie


Generali jako międzynarodowa instytucja finansowa działa na rynku ubezpieczeń, inwestycyjnym i nieruchomości od 1831 r. W Polsce jest obecna od roku 1837, kiedy to powstały pierwsze oddziały towarzystwa. Firma stawia na długookresową współpracę z klientami, dbając o fachową obsługę i przejrzystość oferty.

Źródło: Generali

9.56
ocena:
wspaniały
12
klientów wykupiło
w tym tygodniu