witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj
1 miejsce

Składka miesięczna już od 90zł

SPRAWDŹ

AXA - Plan elastyczny

 • Samodzielnie ustalasz okres trwania polisy oraz jej zakres
 • Zapewniasz rodzinie środki finansowe na wypadek Twojej śmierci
 • Dzięki umowom dodatkowym otrzymujesz ochronę w przypadku poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu
 • Sam dostosowujesz sumę zakres i wartość polisy do swoich potrzeb oraz aktualnych możliwości finansowych
 • Możesz inwestować część składki w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
 • Samodzielnie tworzysz Twój portfel inwestycyjny i wybierasz strategię inwestowania.
 • Możesz kontrolować online wartość zgromadzonych środków dokonywać zmiany alokacji i konwersji składek
 • Zyskujesz bogaty pakiet usług assistance (AXA24)

Plan Elastyczny jest polisą o charakterze ochronno-inwestycyjnym, która służy zabezpieczeniu finansowemu rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, ale może być rozszerzona o ochronę Ubezpieczonego na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku itp. Jednocześnie daje możliwość długoterminowego inwestowania pieniędzy zgodnie z samodzielnie obraną strategią inwestycyjną lub dzięki wyborowi jednego z tzw. portfeli modelowych.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ma charakter długoterminowy –  rekomendowany minimalny czas trwania polisy to 10 lat. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych ochroną życia i zdrowia swojego i swoich bliskich, a jednocześnie długoterminowym inwestowaniem w UFK. Wydłużony czas obowiązywania polisy wynika ze specyfiki inwestowania, im jest ono dłuższe, tym większa szansa na osiągnięcie zamierzonych celów. Polisa jest niezwykle elastyczna i umożliwia dopasowanie zakresu umowy do zmieniających się potrzeb Ubezpieczonego.

 

    Kup tanie ubezpieczenie

Inwestowanie środków

Dzięki polisie Ubezpieczony ma dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK oraz możliwość inwestowania środków finansowych w ramach indywidualnej strategii inwestycyjnej dopasowanej do własnych potrzeb. Ubezpieczony inwestuje środki na własną odpowiedzialność, znając stopień ryzyka poszczególnych funduszy kapitałowych. Może skorzystać z:

 • 4 gotowych portfeli modelowych o różnym poziomie ryzyka
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI)
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych

Ubezpieczony może zmienić swoją strategię inwestycyjną poprzez zmianę uprzednio wybranych UFK lub alokację środków pomiędzy UFK, a także inwestować dodatkowe środki finansowe.

 

Korzyści

 • ochrona życia i zdrowia oraz możliwość  inwestowania w ramach jednej polisy
 • czas i zakres ochrony dopasowane do indywidualnych potrzeb
 • zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek śmierci Ubezpieczonego
 • świadczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. poważna choroba, kalectwo, niezdolność do pracy, hospitalizacja)
 • dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK i możliwość samodzielnego opracowania strategii inwestycyjnej
 • możliwość zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistom z AXA TFI
 • konto online zapewniające całodobową kontrolę wartości zgromadzonych środków oraz alokacji i konwersji składek
 • bogaty pakiet usług assistance (AXA24)

 

Umowy dodatkowe

W ramach umowy podstawowej można zawrzeć umowy dodatkowe, które w dużym stopniu rozszerzają zakres ochrony Ubezpieczyciela. Ubezpieczony sam decyduje, jaki zakres ochrony jest dla niego najkorzystniejszy i zabezpiecza się od takich ryzyk jak:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • inwalidztwo i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • osierocenie dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • poważne zachorowanie (np. udar, zawał)
 • rozpoznanie nowotworu (Pomoc na Raka – trzy warianty)
 • Druga Opinia Medyczna eksperta w razie zachorowania i zaplanowanie leczenia
 • pobyt w szpitalu
 • operacja medyczna
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek

 

Wypłata świadczeń

 1. a) świadczenia ochronne

W  razie śmierci Ubezpieczonego wskazany w polisie uposażony otrzymuje sumę ubezpieczenia powiększoną o wartość dodatkową polisy lub wartość podstawowej polisy powiększoną o wartość dodatkową – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Dodatkowo otrzymuje świadczenia na warunkach i w wysokości wynikających z postanowień tych umów dodatkowych.

 1. b) świadczenia inwestycyjne

W ramach polisy Ubezpieczony może otrzymać następujące świadczenia o charakterze inwestycyjnym:

 • wypłata wartości dodatkowej polisy
 • wypłata części wartości dodatkowej polisy
 • wypłata części wartości podstawowej polisy

W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia z przyczyn innych niż śmierć Ubezpieczonego wypłacana jest wartość wykupu stanowiąca całość środków zgromadzonych na rachunkach podstawowym i dodatkowym, pomniejszona o opłatę dystrybucyjną (250 zł).

 

Inne indywidualne ubezpieczenia na życie

 • Plan Uniwersalny – ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne umożliwiające inwestowanie w kilkadziesiąt ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych polskich i zagranicznych dzięki pomocy doradców inwestycyjnych. Zapewnia ochronę w razie śmierci (10-krotność rocznych składek lub wartość polisy) w razie nieszczęśliwych wypadków. Funduszami można zarządzać online, zmieniać bezpłatnie alokację składki i lokować oszczędności na rachunku dodatkowym. Składka już od 250 zł miesięcznie.
 • Plan ochronny AXA – ubezpieczenie na życie i zdrowie dla całej rodziny, kompleksowy plan ochronny obejmujący różne dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe. Produkt ten nadaje się również jako zabezpieczenie kredytu lub firmy albo swego wspólnika. Sumę ubezpieczenia można dostosować do aktualnej sytuacji życiowej. Składka już od 3 zł dziennie.
 • Parasol – ubezpieczenie zapewniające ochronę dla rodziny na wypadek nieoczekiwanych sytuacji życiowych produkt ten nadaje się również jako zabezpieczenie kredytu lub firmy albo swego wspólnika. Sumę ubezpieczenia można dostosować do aktualnej sytuacji życiowej. Składka już od 3 zł dziennie.
 • Bezpieczna dekada – ubezpieczenie Bezpieczna Dekada ochroni przed finansowymi następstwami nieszczęśliwych zdarzeń. Zapewnia bezpieczeństwo codziennie, przez całą dobę, na całym świecie. Pomaga w leczeniu, a przypadku niezdolności do pracy wyrównać poziom finansowy obniżony przejściem na rentę.
 • Bezpieczna dekada prestiż – ubezpieczenie zapewniające kompleksowa ochronę na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń losowych dla całej rodziny.

O firmie

AXA na polskim rynku ubezpieczeń jest obecna od 2006 roku. To lider w zarządzaniu aktywami i jeden z największych światowych ubezpieczycieli. Obecnie ma 3,7% udziału w rynku, zajmując 8. miejsce wśród ubezpieczycieli. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, turystyczne, majątkowe, komunikacyjne, wypadkowe, a także otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami i ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji.

Źródło: AXA

9.98
ocena:
wspaniały
89
klientów wykupiło
w tym tygodniu